BUHARKENT İLÇE EMNİYET AMİRLİĞİ

 

  HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

 

SIRA NO

 

VATANDAŞA SUNULAN

       HİZMETİN ADI   

 

           BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

 

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ

                 (EN GEÇ SÜRE)

 

      1

 

Yivsiz Tüfek Ruhsatnamesi

 

Dilekçe-Sabıka Kaydı-Sağlık Raporu

 

                    2 Gün

 

      2

 

Siyasi Parti Kongre Evrakları

 

Dilekçe-Sabıka Kaydı-İkamet Belgesi-Yönetim Kurulu Çizelgesi- Nüfus Cüzdan Fotokopisi- Yetki Belgesi

 

                    1 Gün

 

      3

 

Yeşil Kart Sorgulaması

Yeşil kart müracaat formu

                     

                     5 Dakika

 

      4

 

 Güzergâh Müracaatı

Dilekçe-Ruhsat fotokopisi-Ferdi ve karayolu zorunlu trafik sigortası-Adli sicil kaydı-Diploma fotokopisi-Şoför cemiyetine kaydı- İkametgâh belgesi-Ehliyet ve Nüfus cüzdan fotokopisi

 

                    1 Ay

     

        Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksik belge ile yapıldığı halde hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine yada ikinci müracaat yerine baş vurunuz.( verilen süreler belgeler tamamlandıktan sonra geçerlidir.)

 

İlk Müracaat Yeri:                                                                         İkinci Müracaat Yeri:

İsim        :       Fevzi YURTSEVER                                          İsim    :  Mehmet Deniz ARABACI

Unvan    :       Emniyet Amiri.                                              Unvan : Kaymakam

Adres     :      Buharkent İlçe Emniyet Amirliği                       Adres:  Buharkent Kaymakamlığı

Tel-Faks:      0256 3913422                                            Tel-Faks: 0256 3914082